En
تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
کد 7093

بازدید اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نور از سامانه آب شیرین کن شهرستان قرچک

اعضاd هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد قرچک -ورامین از سایت ها و تجهیزات مختلف سامانه آب شیرین کن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، به منظور تعامل و تفاهم صنعت و دانشگاه و آشنایی اعضای هیئت علمی با روند تصفیه، کنترل کیفی و بهداشت آب در سامانه آب شیرین کن  و در محورهای مختلف شامل نحوه مدیریت انرژی مصرفی سامانه و بهسازی آن، بازیابی و ترمیم فیلتراسیون و استفاده مناسب از پساب خروجی بود برگزار شد.

در ادامه این گزارش آمده است: در این بازدید که با هماهنگی معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت و با حضور مدیران دفاتر پژوهش و بهبود بهروری، مدیریت مصرف و کنترل کیفی و بهداشت آب شرکت انجام شد و مجموعه فرایندهای تصفیه آب خام، سایت های مختلف و تجهیزات بکار گرفته شده در سامانه آب شرین کن توسط کارشناسان مستقر برای  بازدیدکنندگان تشریح و معرفی گردید.

شایان ذکر است بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته مقرر شد نحوه کنترل آب ورودی، خروجی تصفیه اولیه، خروجی فرایند اسمز معکوس و پساب آب نهایی بازدید شده در قالب پایان نامه،طرح پژوهشی به شرکت برای مراحل اجرایی پیشنهاد شود.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
  • توسط روابط عمومی فرمانداری قرچک
  • تعداد بازدید 10