اولین کارگاه آموزشی قانون کار با همکاری اداره تعاون قرچک
  • کد خبر: 322948
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 29 دی 1400 - 11:17

به گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک، ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرچک از برگزاری یک دوره آموزشی با محوریت آموزش قانون کار با حضور کلیه اعضاء شورای اسلامی کار قرچک، ورامین و پیشوا و همچنین مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی در محل شهرداری قرچک خبر داد.

بهلولی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنائی اعضای شورای اسلامی کار و مدیران شرکت های تولیدی،صنعتی و خدماتی با نحوه اجرای قوانین و مقررات کار دانستند و بیان داشتند: از آنجائیکه شورای اسلامی کار بازوی توانمند مدیریت بوده و آگاهی اعضا از قوانین کار نقش بسزائی در پیشرفت اهداف مدیران خواهد داشت.

ایشان ضمن اهمیت رعایت موارد ایمنی و بهداشت محیط کار اظهار داشتند رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار می تواند از بروز حوادث ناگوار در محیط کار جلوگیری نموده و اعضای شوراهای اسلامی کار همواره باید نسبت به پیاده سازی آن حساسیت بیشتری نشان دهند.

دراین کارگاه آموزشی برخی از قوانین و مقررات کار توسط سرکار خانم ابراهیم آبادی کارشناس روابط کار استان تدریس گردید و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ و راهنمائی های لازم ارائه گردید.

 

                                                      

                                                      روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک

 

دسته بندی ها