میزخدمت قرچک

 

به اطلاع مردم شریف شهرستان قرچک می رساند میز خدمت از تاریخ ۹۶/۱۱/۱ در فرمانداری مستقر می باشد. شهروندان گرامی می توانند جهت استفاده از خدمات با خانم رسولپور از طریق شماره تلفن ۱۹-۳۶۱۵۱۵۱۷ داخلی ۲۴۳ تماس حاصل نمایند.


لیست خدمات ارائه شده:
تنظیم فرم درخواست مراجعین
پیگیری امور مراجعین از طریق سیستم چارگون و مکاتبات
پاسخگویی به سوالات مراجعین و توجیه آنان
ارجاع مراجعین به دفتر فرماندار، معاونین و کارشناسان ذیربط در صورت نیاز
انجام مکاتبه جهت تسریع در امور یارانه با دفتر پلیس + ۱۰ و یا ادارات ذیربط(اداره بهزیستی، مراجع قضایی و ...)
مذاکره تلفنی با رؤسای ادارات یا کارشناسان مربوطه جهت تسریع در روند امور مراجعین
بازدید حضوری از نحوه عملکرد میزهای خدمت ادارات شهرستانی

اداره بازرسی فرمانداری