معرفی شهرستان

 

 

شهرستان قرچک در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق تهران واقع گردیده است. این شهرستان از سمت شمال شرق به شهرستان پاکدشت، از شرق، جنوب شرق و جنوب به شهرستان ورامین، از جنوب غربی، غرب و شمال غربی نیز به شهرستان ری محدود می باشد.
این شهرستان بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، دارای ۲۶۹۱۳۸ نفر جمعیت می باشد.

گستره این شهرستان از طول شرقی ۵۱ دقیقه و ۲۹ ثانیه تا ۵۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه و عرض شمالی ۳۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه تا ۳۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه بوده و ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۹۴۵ متر می باشد. 
قرچک دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی با تابستان هایی گرم و زمستانهایی نسبتا سرد بوده و بارندگی کم، گرمای زیاد و دوره خشکی طولانی از ویژگی های این منطقه می باشد بطوریکه دمای هوای شهرستان در طول سال به صورت میانگین داری تغییراتی از ۷- درجه تا ۴۳ درجه سانتیگراد بوده و وضعیت نزولات جوی در این شهرستان سالیانه  ۱۶۰ میلیمتر و حداکثر سرعت بادهای موسمی در آن به طور متوسط به ۱۵ کیلومتر می رسد. 
شرایط اقلیمی در این منطقه بدین صورت است که در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند دارای شرائط مرطوب، در ماههای فروردین و اردیبهشت حالت نیمه خشک و شش ماه بقیه سال شرائط اقلیمی خشک حاکم می باشد.
آسمان صاف قرچک باعث گردیده، این منطقه ساعات زیادی از روزهای سال شاهد تابش آفتاب باشد. بطوریکه در مردادماه بطور متوسط بیش از ۳۶۵ ساعت آفتابی برای منطقه ثبت گردیده است.
قرار گرفتن این شهرستان بر روی مرز دو گسل پارچین و کهریزک با وجود عدم فعالیت چندان این گسل ها نیز از دیگر ویژگیهای شهرستان می باشد. 

وضعیت فعلی جمعیت:
بر اساس آخرین سرشماری صورت پذیرفته، قرچک با ۲۶۹۱۳۸ نفر جمعیت در سال ۱۳۹۵، ۲ درصد از جمعیت استان تهران را در خود جای داده است که از این تعداد ۲۳۱ هزار نفر ساکن شهر و ۳۸ هزار نفر ساکن روستاها می باشند.
شهر قرچک ۹/۱ درصد از مجموع جمعیت شهری و روستاهای قرچک ۴.۷ درصد از مجموع جمعیت روستایی استان را در خود جای داده اند. (بیشتر از دوبرابر جمعیت شهری) نرخ رشد در شهرستان ۱۷/۳ درصد بوده که از متوسط نرخ رشد استان (۷۲/۱ درصد) بالاتر است. که از آن می توان به جوانی جمعیت پی برد. جدول زیر برخی از شاخص های جمعیتی شهرستان را نشان می دهد.

ساختار جمعیتی این شهرستان عبارت است از جمعیت خردسال (۰-۴ سال) ۷/۹ درصد، جمعیت نوجوان (۵-۱۴ سال) ۷/۱۶ درصد، جمعیت جوان (۱۵-۳۴ سال) ۳۸ درصد، جمعیت میانسال (۳۵-۶۴ سال) ۹/۳۱ درصد و جمعیت سالخورده (۶۵ سال و بیشتر) ۷/۳ درصد و در مقایسه با ساختار جمعیتی استان تهران که در آن جمعیت خردسال (۰-۴ سال) ۵/۶ درصد، جمعیت نوجوان (۵-۱۴ سال) ۹/۱۱ درصد، جمعیت جوان (۱۵-۳۴ سال) ۷/۳۵ درصد، جمعیت میانسال (۳۵-۶۴ سال) ۱/۳۷ درصد و جمعیت سالخورده (۶۵ سال و بیشتر) ۹/۸ درصد می باشد می توان گفت که شهرستان قرچک با ۴/۶۴% (درصد) دارای جمعیتی به مراتب جوان تر (زیر ۳۴ سال) از متوسط استان با ۳۴/۵۵% (درصد) می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود این شهرستان یکی از جوان ترین شهرستان های استان می باشد.

تقسیمات کشوری:
از لحاظ تقسیمات کشوری شهرستان قرچک دارای یک شهر (قرچک)، یک بخش (مرکزی)، دو دهستان(ولی آباد و قشلاق جیتو)، ۱۱ آبادی؛ ۸ آبادی دارای جمعیت بالا (محمدآباد، امین آباد، ولی آباد، قشلاق اول، قشلاق دوم، داوودآباد، صالح آباد و قشلاق جیتو )، و سه آبادی کم جمعیت و فاقد دهیاری (رستم آباد، رضی آباد و محمودآباد) می باشد.

 

نمایی از میدان شهید ستاری قرچک