En
  برچسب شده با

برچسب شده با آتشنشانی

دو مورد پسماند سوزی در شهرستان قرچک مهار شد

مطالب/ دو مورد پسماند سوزی در شهرستان قرچک مهار شد

                           
      دو مورد پسماند سوزی در شهرستان قرچک مهار شد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک از مهار دو پسماندسوزی خبر داد.
شنبه 27 ارديبهشت 1399